Prøv å bruke nettstedet med en nyere nettleser, siden nettleseren din er gammel og støtter ikke butikkoppsettet vårt.

Innholdsfortegnelse

Sist oppdatert: 27. august 2020

Vi gjør oppmerksom på at når du handler på nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, gjør du forretninger med e-handelleverandøren Scalefast SAS, som er et selskap betalt av Tile Inc. ("Grossist") for å håndtere nettsalg på vegne av selskapet.

Disse salgsbetingelsene ("Salgsbetingelsene" eller "Avtalen") er et juridisk dokument som forklarer dine rettigheter og plikter som Kunde. Les nøye gjennom dem.

Definisjoner

Nettsted eller Butikk:
Grossistens nettsted for nettbutikken er tilgjengelig på

nl.tile.com/nl
uk.tile.com/en
dk.tile.com/en
fi.tile.com/en
se.tile.com/en
no.tile.com/en
ie.tile.com/en
de.tile.com/de
at.tile.com/de
fr.tile.com/fr
ch.tile.com/fr
be.tile.com/fr
es.tile.com/es
it.tile.com/it
pt.tile.com/pt
pl.tile.com/pl
Kunde:
Du, brukeren av Nettstedet (og for hvem disse betingelsene gjelder).

Produkt(er):
Produkt(er) solgt på Nettstedet

Partner:
Tile Inc.
1900 S. Norfolk Street, Suite 310, San Mateo, CA 94403

Forhandler:
Grossistens autoriserte forhandler som driver Nettstedet: Scalefast SAS, et fransk selskap med registrert kontor på adressen 1 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon, Frankrike.

Nettsted eller Butikk:
Grossistens nettsted for nettbutikken er tilgjengelig på nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl; publisert etter 8. september 2020.

INNLEDNING

Disse Salgsbetingelsene definerer og regulerer kontraktforholdet mellom Forhandleren og deg, Kunden, også definert nedenfor som brukeren av Nettstedet. Tile Inc.s Tjenestebetingelser https://no.tile.com/docs/privacy er innlemmet via referanse til dem i disse Salgsbetingelsene.

Forhandleren er en online og offline leverandør av e-handelløsninger.

Disse Salgsbetingelsene gjelder eksklusivt mellom Forhandleren og enhver person som besøker Nettstedet eller gjør et kjøp fra Nettstedet.

Du har tilgang til og kan gjøre deg kjent med Salgsbetingelsene på selve Nettstedet. Disse salgsbetingelsene kan når som helst endres etter Forhandlerens skjønn. Betingelser som kan håndheves er de som er publisert på Nettstedet og disse er bindende fra og med registreringsdatoen. Du har til enhver tid alene ansvaret for å holde deg oppdatert om, og for å overholde, disse Salgsbetingelsene.

Dersom du ikke kansellerer Kontoen din (som definert nedenfor) eller slutter å bruke de av Forhandlerens e-handelløsninger som påvirkes av endringen, vil dette innebære at du underforstått godtar de endrede betingelsene. Dersom du er uenig i endringene i noen av betingelsene i denne Avtalen, er din eneste mulighet å kansellere Kontoen din eller slutte å bruke Forhandlerens e-handelløsninger. Forhandleren skal ikke være forpliktet til å refundere gebyr som kan ha påløpt på Kontoen din før Kontoen din kanselleres eller bruk av eventuelle Abonnement opphører, og Forhandleren skal heller ikke være forpliktet til å tilby andelsmessige (pro rata) gebyrer under slike omstendigheter.

Informasjonen som er oppgitt på det nevnte Nettstedet kan endres av Forhandleren uten forhåndsvarsel.

Det å simpelthen gjøre en bestilling på Nettstedet innebærer godkjennelse, uten forbehold, av disse Salgsbetingelsene. Forhandleren skal utstede en begrenset lisens for tilgang til og bruk av Nettstedet.

Brukerkonto

For å gjøre et kjøp på Forhandlerens Butikk for e-handel med merkevarer, kan du fullføre Butikkens registreringsprosess og opprette en Butikkonto ("Konto").

Bostedsland Minimumsalder for å opprette en konto på nettstedet
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia 13 år
Østerrike, Bulgaria, Kypros 14 år
Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Hellas, Slovenia 15 år
Kroatia, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Romania, Slovakia 16 år

Alle medlemmer må være minst 18 år for å kunne gjøre kjøp i Butikken. Kontoen din kan også inkludere faktureringsinformasjon som du oppgir til Forhandleren i forbindelse med pågående eller gjentatte kjøp ("Abonnementer"), forhåndsbestillinger eller for at fremtidige kjøp skal gå raskere. Du er alene ansvarlig for all aktivitet på Kontoen din og for sikkerheten til datasystemet ditt. Du kan ikke avsløre, dele eller på annen måte la andre få bruke passordet eller Kontoen din. Du samtykker til at du er personlig ansvarlig for bruken av passordet og Kontoen din og for all kommunikasjon og aktivitet i Butikken som er et resultat av bruk av ditt brukernavn og passord. Du kan ikke selge eller kreve betaling av andre for retten til å bruke Kontoen din, eller på annen måte overføre Kontoen din til andre, og du kan heller ikke selge, kreve betaling av andre for retten til å bruke, eller overføre noe som helst Abonnement, annet enn dersom og slik dette er uttrykkelig tillatt i disse Salgsbetingelsene.

Vi ber deg informere oss umiddelbart dersom du har grunn til å tro at noen andre har fått kjennskap til passordet ditt, eller dersom passordet blir, eller sannsynligvis kan bli brukt, på uautorisert måte.

Som Kontoinnehaver har du ansvaret for alle kostnader som er påløpt, inkludert gjeldende skatter, og alle kjøp gjort av deg eller noen som bruker Kontoen din, inkludert din familie og dine venner. Hvis du kansellerer Kontoen din, forbeholder Forhandleren seg retten til å innkreve gebyrer, tilleggsavgifter eller kostnader som har påløpt før kanselleringen. Alle ulovlige eller ubetalte Kontoer må gjøres opp for før Forhandleren kan gi sin tillatelse til at du registrerer deg på nytt.

I tillegg forstår og vedkjenner du at Kontoer medfører brukerrettigheter som binder deg til en slik Konto, og at Forhandleren ikke anerkjenner overføring av Kontoer (inkludert overføringer i kraft av loven) fra en abonnent til en tredjepart. Hver enkelt kunde skal være eneste innehaver av sin egen Konto.

Kjøpet ditt er underlagt produktkrav som du må lese før du kjøper et produkt. Når du gjør et kjøp er det underforstått at du forstår og overholder disse kravene. Forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for tap, inkompatible kjøp eller feilkjøp. Vi oppfordrer deg til å kontakte kundetjenesten i slike tilfeller, slik at vi kan løse problemet ditt etter beste evne.

Du samtykker til at du er personlig ansvarlig for bruken av Kontoen din og for all aktivitet i Butikken som er et resultat av bruk av Kontoen din. Det forventes at din nettadferd er gjort i god tro, er fri for misbruk og at den ikke er gjort i forbindelse med søken etter andre personlige interesser enn de tjenestene som tilbys. Dette vil ellers bli ansett som foraktfull adferd, og en rettslig prosess kan følge etter Forhandlerens skjønn.

Du kan når som helst slette Kontoen din. Du kan når som helst slutte å bruke en Konto eller, dersom du ønsker det, be om at vi avslutter din tilgang til en Konto. Imidlertid er ikke Kontoer eller produktleveranse overførbare, og transaksjoner for produktkjøp gir deg enerett til leveranse av et produkt. Din kansellering av en Konto vil ikke gi deg rett til noen tilbakebetaling for noe produkt eller av noe gebyr. Forhandleren har rett til å innkreve gebyrer, tilleggsavgifter eller kostnader som har påløpt før kanselleringen av Kontoen din. I tillegg er du ansvarlig for enhver kostnad til tredjeparts selgere eller innholdsleverandører som påløp før kanselleringen din.

Forhandleren kan når som helst kansellere Kontoen din dersom (a) Forhandleren legger ned Butikken, eller (b) du bryter noen av betingelsene i denne Avtalen eller Tiles Tjenestebetingelser (inkludert abonnementsbetingelser eller regler for bruk av abonnementet). I det tilfelle at Kontoen din avsluttes eller kanselleres av Forhandleren for brudd på disse Salgsbetingelsene, Tiles Tjenestebetingelser eller upassende eller ulovlig aktivitet, vil ingen tilbakebetalinger, inkludert abonnementsgebyr eller ubrukte fond på Kontoen din, bli innvilget.

Alle kontoer som ble opprettet før lanseringen av Nettstedet er ikke underlagt disse Salgsbetingelsene. Derfor vil ingen av kontoene som ble opprettet før lanseringen av Nettstedet være kvalifisert for "Belønningsprogrammet for medlemmer" og disse kontoene vil ikke bli overført til dette Nettstedet. Gamle kunder må opprette en ny Konto.

Tilgjengelighet på lager og fullføring av salg

Produktene som er til salgs er begrenset av tilgjengeligheten på lageret. Tilbud på Produkter som ikke er på lager vil være gyldige forbeholdt at de kan skaffes fra Forhandlerens leverandører. Behandling og levering av bestillinger skal alltid utføres så snart det finnes tilgjengelighet på lager.

Søknad

Produktbestillingen din er et bindende tilbud til Forhandleren om å kjøpe de nevnte Produktene ("Produktbestilling"). Idet en Produktbestilling blir lagt inn, vil det umiddelbart vises en bekreftelsesmelding etterfulgt av at du får tilsendt en bekreftelses-e-post. Slike automatiske bekreftelser innebærer ikke at Forhandleren har godkjent Produktbestillingen; de er kun en melding om vedkjennelse av bestillingen. Forhandleren vil siden godkjenne Produktbestillingen, og en kontrakt opprettes så snart Forhandleren godkjenner Produktbestillingen. Vår godkjennelse av tilbudet ditt og fullføring av salgskontrakten for et produkt du har bestilt vil først skje når vi sender produktet til deg og sender en bekreftelse til deg per e-post om at vi har sendt produktet til deg ("Bekreftelses-e-post for bestillingsoppfyllelse"). For digitale produkter vil du motta en lenke i "Bekreftelses-e-posten for bestillingsoppfyllelse" som tar deg til produktnøkkelen der du kan låse opp og laste ned kjøpet ditt.

Dersom Produktbestillingen din blir sendt i mer enn én pakke, er det mulig at du vil motta en separat "Bekreftelses-e-post for forsendelse" for hver pakke, og hver "Bekreftelses-e-post for bestillingsoppfyllelse" med tilhørende forsendelse vil utgjøre en inngåelse av en separat salgskontrakt mellom oss for produktet(ene) som spesifiseres i "Bekreftelses-e-posten for bestillingsoppfyllelse". Kontrakten din er kun med Forhandleren.

Bestillinger og bruk av tjenester

Produktbestillingene skal kun gjøres via Internett.

Automatiske bekreftelser av Produktbestillinger kan forekomme. Sjekk den automatiske bekreftelsen av Produktbestillingen for feil og informer oss umiddelbart hvis det er noe som ikke samsvarer. Du garanterer for at alle opplysninger oppgitt under registreringen er sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Produktbestillinger vil kun bli godkjent fra Kunder på 18 år eller eldre.

Forhandleren har rett til å kansellere eller avvise en Produktbestilling fra en Kunde når det finnes betalinger fra tidligere bestillinger fra denne Kunden som ikke har blitt mottatt av Forhandleren.

Du samtykker til å motta salgsfakturaen elektronisk. Elektroniske fakturaer vil bli gjort tilgjengelige i Kontoen din på Nettstedet. For hver leveranse vil du i "Bekreftelses-e-posten for bestillingsoppfyllelse" motta en lenke til e-fakturaen din på Nettstedet. Dersom du ikke har en konto og ikke skrev ut fakturaen din da du mottok "Bekreftelses-e-posten for bestillingsoppfyllelse", eller for å få ytterligere informasjon om elektroniske fakturaer og instrukser om hvordan du mottar en papirfaktura, ta kontakt med kundetjenesten ved å klikke på

Levering av fysiske varer

Bestillingen din vil bli levert til den adressen du oppgir under bestillingen. Leveringstiden som er indikert på Nettstedet er kun en indikasjon og kan variere ettersom bestillingen behandles. Forhandleren kan ikke holdes forsvarlig for forsinket leveranse eller tap av pakken fra posttjenesten eller kurerselskapets side og påfølgende konsekvenser. Det er ditt ansvar å sjekke at pakken(e) og innholdet er i god stand ved levering av pakken(e). I det tilfelle at pakken(e) eller innholdet ikke er i overensstemmelse med bestillingen, skal du lage en skriftlig beskrivelse av innholdet og uoverensstemmelsene på leveringsseddelen, og sende et brev, med mottaksbekreftelse og med lignende innhold, innen 3 dager fra mottaket.

Betaling

Når du gjør kjøpet vil du ha mulighet til å betale med alle betalingsmetodene som vises. Andre metoder vil ikke bli godkjent.

Forhandleren bruker TLS (Transport Layer Security) enkrypteringsteknologi til transaksjonene dine. Bankinformasjonen din lagres ikke av Forhandleren. Bankinformasjon lagres av betalingstjenesteleverandøren kun dersom du har valgt alternativet for å lagre et kreditt-/debetkort på navnet ditt til fremtidig bruk under betaling eller til en forhåndsbestilling. Derfor har ikke Forhandleren på noe som helst tidspunkt tilgang til privat bankinformasjon og kreditthistorikk. For å hindre misbruk og bedrageri lagrer Forhandleren kun navnet og adressen din samt dato og klokkeslett for transaksjonen. Disse opplysningene forblir strengt konfidensielle.

Ethvert forsøk på bedrageri eller svindel, uavhengig av omfang, vil umiddelbart føre til videre tiltak, noe som kan innebære at alle relaterte transaksjonsopplysninger blir videresendt til myndighetene.e, will immediately lead to further action, as part of which all related transaction data might be forwarded to the authorities.

Når du oppgir betalingsinformasjon til Forhandleren eller til en av betalingstjenesteleverandørene bekrefter du at du er den autoriserte brukeren av kortet, PIN-koden, nøkkelen eller kontoen som er forbundet med den betalingen, og du gir din autorisasjon til at Forhandleren belaster kredittkortet ditt eller behandler betalingen din med den valgte tredjeparts betalingstjenesteleverandøren for alle beløp og gebyr som skal belastes kontoen din. Forhandleren kan kreve at du oppgir adressen din eller annen informasjon for å kunne oppfylle Forhandlerens forpliktelser under gjeldende lover.

For Abonnementer som er kjøpt: Basert på avtalt bruksperiode, der gjentatte betalinger blir gjort i bytte mot fortsatt bruk ("Abonnementer med gjentatte betalinger"), vil du ved å fortsette å bruke "Abonnementet med gjentatte betalinger" samtykke til og på nytt bekrefte at Forhandleren er autorisert til å belaste kredittkortet ditt eller til å behandle betalingen din med en annen gjeldende tredjeparts betalingstjenesteleverandør (f.eks. PayPal) for alle gjeldende gjentatte betalingsbeløp. Dersom du har kjøpt et "Abonnement med gjentatte betalinger", samtykker du til å snarest melde fra til Forhandleren om eventuelle endringer i kredittkortnummeret ditt, dets utløpsdato og/eller faktureringsadressen din, eller kontonummeret ditt for PayPal eller andre betalingsmetoder, og du samtykker til å snarest melde fra til Forhandleren dersom kredittkortet ditt eller PayPalkontoen din eller en annen betalingskonto utløper eller av en hvilket som helst grunn blir kansellert.

Dersom din bruk av Butikken og kjøp er underlagt noen form for bruks- eller salgsskatt, kan Forhandleren også belaste deg for slike skatter i tillegg til Abonnementsgebyrer eller andre gebyrer som er publisert i "Regler for bruk".

Du samtykker til at du ikke vil bruke proxytjenere som skjuler IP-adressen din eller andre metoder som skjuler bostedsadressen din, enten dette er for å omgå geografiske restriksjoner om Produkt-innhold eller for å gjøre kjøp til priser som ikke gjelder i ditt geografiske område, eller for noe annet formål. Dersom du gjør dette, er det mulig at vi stanser din tilgang til Kontoen din.

Eierskapsrettigheter

Eierskap av Produktene vil overføres til deg når den fullstendige betalingen er mottatt. Imidlertid skal enhver risiko for tap, tyveri eller ødeleggelse i perioden mellom levering og overføring av eierskap bli båret av deg. Dersom du ikke overholder betalingsforpliktelsene, uansett grunn, vil Forhandleren ha rett til å kreve at de leverte varene returneres umiddelbart på din egen bekostning og risiko.

Forhandleren gir ingen erklæringer eller garantier, hverken uttrykte eller impliserte, når det gjelder tredjeparts nettsider. I særdeleshet gir Forhandleren ingen erklæringer eller garantier om at tjenester eller abonnementer som tilbys via tredjepartsselgere ikke vil endres eller bli suspendert eller avsluttet..

Rett til retur

Forbrukeren har tretti (30) kalenderdager, som telles fra dato for mottakelse av varen(e), til å returnere Produktet, uten å være forpliktet til å oppgi noen grunn eller betale straffegebyrer. Forbrukeren skal kun betale porto for retur av pakken.

Den originale fakturaen for Produktet må inkluderes sammen med de(n) returnerte varen(e). Bare Produkter i perfekt tilstand og som befinner seg i originalemballasjen sin vil bli akseptert.

Forbrukeren må først melde fra tilstøtteteamet om at han/hun vil utøve returretten sin ved å sende inn en forespørsel om retur på nettet, der "RETUR AV PRODUKTBESTILLING" er spesifisert som grunn.

For å kunne returnere Produktet sitt, må Kunden følge returprosedyren som støtteteamet vil forklare for dem.

Dersom Produktet blir returnert etter returperioden eller dersom returprosedyren ikke blir fulgt nøyaktig, kan Kundens pakke bli avvist og returnert til Kunden.

Kunder som utøver sin rett til retur av kjøpet kan kun kreve tilbakebetaling for det originale beløpet de betalte for produktet.

Grossisten får ikke eiendomsrett til returnerte varer før varene er ankommet returdestinasjonens adresse.

En tilbakebetaling kan bli utstedt etter vårt skjønn uten at varen må returneres. I slike tilfeller får ikke Forhandleren eiendomsrett til den refunderte varen.

Forhandlerens støtteteam kan kontaktes på adressen som vises på Nettstedet.

Feil eller defekt produkt

Dersom du mottar feil produkt fra oss, vennligst kontakt oss på [skriv inn kontaktinfo], så vil vi rette opp bestillingen din så snart som mulig. Grossisten garanterer at Tile-produktet ("Produktet") vil være fritt for produktfeil i en periode på to (2) år fra dato for levering til den opprinnelige detaljistkjøperen ("Garantiperioden"). Dersom det oppstår en feil på Produktet (i) innen de første 30 dagene av kjøpet og Produktet er kjøpt direkte fra Grossisten, har du rett til å motta en full tilbakebetaling i overensstemmelse med våre "Retningslinjer for tilbakebetaling" nedenfor; eller (ii) ellers i Garantiperioden, vil Grossisten etter eget valg og underlagt gjeldende lover: (a) reparere eller erstatte det med et nytt eller renovert produkt eller produktdel; eller (b) refundere den opprinnelige kjøpsprisen ved mottatt retur av det defekte Produktet.

For å få rettet defekter under denne Garantien, må Forbrukeren kontakte Grossisten, og så snart forespørselen om et erstatningsprodukt har blitt autorisert, vil Grossisten sende Kunden en varereturautorisasjon for et erstatningsprodukt; Forbrukeren må returnere den defekte Enheten, inkludert kjøpsbeviset som kan være påkrevd for å verifisere kvalifisering for garanti.

Det kan ta opptil 4 virkedager før erstatningsproduktet blir sendt. Erstatningsproduktet fra Tile vil dessuten sendes løst inni en konvolutt som kun inneholder Tile-produktet. Den originale Tile-emballasjen er ikke inkludert.

Denne Garantien gjelder ikke for (w) Produkter som er kjøpt fra uautoriserte forhandlere; (x) når instruksene for bruk og aktivering av Produktet ikke har blitt overholdt; (y) når Produktet blir brukt sammen med en mobil enhet som er utsatt for jailbreaking eller rooting; eller (z) når Produktet er skadet som resultat av feilbruk, uhell, uautorisert endring eller andre årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

Forbrukeren skal bære kostnadene for forsendelse av Enheten til Grossisten. Ved å sende Enheten samtykker Forbrukeren til å overføre eierskapet til Grossisten. Grossisten kan ikke returnere den opprinnelige Enheten til Forbrukeren.

Grossisten garanterer at en reparert eller erstattet Enhet vil være dekket av det som er igjen av den opprinnelige Garantiperioden.

Dersom kravet er berettiget i henhold til denne Garantien skal Grossisten bære kostnadene for forsendelse av den reparerte eller utbyttede Enheten til Forbrukeren.

Ethvert produkt som returneres til Grossisten uten gyldig garantikrav eller uten varereturautorisasjon, kan bli avslått, returnert på senderens bekostning (underlagt forhåndsbetaling) eller kassert etter Grossistens eget skjønn.

Fremgangsmåte for retur

Dersom Forbrukeren skulle ombestemme seg, tillater Grossisten at alle Tiles som ble kjøpt i en original transaksjon, i sin originale tilstand, med den originale kvitteringen og emballasjen, kan returneres innen 30 dager etter dato for levering til den originale forbrukeren, og Grossisten vil bytte den eller gi full tilbakebetaling av den originale kjøpsprisen.

Forbrukeren skal bære kostnadene for forsendelse av Enhetene tilbake til Grossisten.

Tilbakebetalingen vil bli sendt til ditt opprinnelige betalingsmiddel. Alle returer må autoriseres. For å autorisere en retur, følg instruksene du finner her.

Delvise returer kvalifiserer ikke for tilbakebetaling (for eksempel: Hvis Forbrukeren bestilte 4 Tiles, må han/hun returnere alle 4 Tiles for å motta en tilbakebetaling)

Merk at denne regelen kun gjelder for Produkter du kjøper direkte fra Grossisten.

Åndsrettigheter

Alt innholdet på Nettstedet (tekster, illustrasjoner og datakoding) tilhører Forhandleren, Grossisten eller deres medkontrahenter.

Grafikker, logoer, sidehoder, knappikoner, scripts og navn på tjenester som er inkludert i eller gjort tilgjengelige via noen av Forhandlerens tjenester, er i tillegg varemerker, opphavsrettigheter eller produktutseender (trade dress) tilhørende Forhandleren. Forhandlerens varemerker, opphavsrettigheter og produktutseender kan ikke benyttes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke leveres av Forhandleren, eller på noen måte som kan tenkes å skape forvirring blant kunder eller på noen måte som kan gi en nedvurdering av eller bringe vanære over Forhandleren. Alle andre varemerker eller opphavsrettigheter som ikke er eid av Forhandleren og som vises i noen av Forhandlerens Tjenester tilhører sine respektive eiere, som enten kan være eller ikke være tilknyttet, forbundet med eller sponset av Forhandleren.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Butikken kan inneholde lenker til andre nettsteder. Forhandleren har ingen kontroll over disse andre nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet eller sikkerheten på disse. Hvis et medlem klikker på en lenke til et slikt nettsted, gjør han/hun dette på egen risiko og vil være underlagt det nettstedets personvernerklæring og betingelser.

Konfidensialitet

Når du legger inn en produktbestilling via Nettstedet forplikter du deg til å oppgi nøyaktig og sann informasjon. Dine personlige opplysninger er helt nødvendige for at varen(e) og fakturaen skal kunne sendes. Hvis det ikke oppgis personopplysninger, vil bestillingen kanselleres. Dine personopplysninger skal brukes til å levere bestilte Produkter, til å informere deg om nye tilbud fra Forhandleren og/eller Grossisten, og til å kontakte deg dersom det skulle oppstå problemer med bestillingen. Forhandleren skal ikke holdes ansvarlig for bruk av data som oppgis til Grossisten.

Vedrørende ytterligere informasjon om personvern og behandling av dine persondata, se vår Personvernerklæring, som er tilgjengelig på Nettstedet, og Tile, Inc.s Personvernerklæring. Disse Salgsbetingelsene skal leses sammen med begge Personvernerklæringene dersom en konflikt skulle oppstå. Referer til disse Salgsbetingelsene som en referanse for dine kjøp og rettigheter i din samhandling med Forhandleren.

Ansvar

Du samtykker til at disse Salgsbetingelsene hverken forsøker å gi eller gir noen rettigheter eller oppreisninger til noen person som ikke er part i disse Salgsbetingelsene

Når du bruker Forhandlerens nettsteder, kan det være at du også bruker tjenestene til én eller flere tredjeparter, f.eks. en betalingsleverandør. Din bruk av disse tredjeparts tjenestene kan være underlagt separate retningslinjer, bruksbetingelser og gebyrer som gjelder for disse tredjepartene. Vi råder deg til å referere til disse tredjepartenes retningslinjer.

Du vedkjenner at du kobler deg til Nettstedet og bruker dets tjenester på egen risiko. Forhandleren har intet ansvar for direkte eller indirekte skader som en bruker eller en tredjepart kan bli påført, uansett grunn, som følge av å koble seg til Nettstedet, å ikke få tilgang til eller ikke kunne logge seg inn på Nettstedet, eller at Nettstedet fungerer eller ikke. Forhandleren garanterer at de vil ta alle ansvarlige skritt for å sikre tilgjengelighet av sine tjenester. Imidlertid, siden transaksjonene gjøres via Internett, kan ikke Forhandleren garantere kvaliteten på nettverk utenfor sine egne kontorer. Tekniske brudd kan forekomme. Forhandleren skal etter beste evne forsøke å informere Kundene sine om årsakene til et brudd, men kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som kan oppstå. Forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data du hadde oppgitt. Kunder må alltid beholde en privat kopi av filene. Forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for å ikke overholde sine kontraktforpliktelser dersom det oppstår tilfeldige hendelser, uunngåelige uhell eller force majeure, som definert av lover og presedenser for gjeldende jurisdiksjoner.

Heller ikke vil Forhandleren under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte, utilsiktede, tilfeldige, spesielle erstatninger eller straffeerstatninger, eller noen andre erstatninger som er følge av eller på noen måte forbundet med butikken, programvaren, og noen som helst informasjon tilgjengelig i forbindelse med disse, eller manglende evne til å bruke programvare, abonnementer eller enhver informasjon, selv i tilfeller av Forhandlerens eller deres tilknyttede selskapers feil, skadevoldende forhold (inkludert forsømmelse), objektivt erstatningsansvar, kontraktbrudd eller brudd på Forhandlerens garanti og selv dersom Forhandleren har blitt advart om muligheten for slike skadeserstatninger. Disse begrensningene og utelukkelsene relatert til erstatninger gjelder selv dersom oppretting av skaden ikke utgjør en tilstrekkelig erstatning.

Du samtykker til å beskytte Forhandleren, deres lisensgivere, Grossisten og disses tilknyttede selskaper, samt frita dem for ansvar og holde dem skadesløse fra alle ansvar, krav og utgifter, inkludert advokatgebyrer som oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på disse Salgsbetingelsene eller bruk av Butikken, enten gjort av deg selv eller av enhver person som bruker Kontoen din, eller fra velging av Produkter til opprettelsen av en Konto, kjøp, distribusjon, promotering og bruk av ethvert tilleggsprodukt (add-ons) eller deriverte Produkter. Forhandleren har rett til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret av og kontroll over enhver sak som ellers er underlagt erstatning fra deg. Denne delen vedrørende ansvar skal overleve opphøring av disse Salgsbetingelsene.

Dersom du gir Forhandleren tilbakemeldinger eller forslag om Butikken, eller noen av Forhandlerens programvarer, produkter eller tjenester, står Forhandleren fritt til å bruke tilbakemeldingene eller forslagene på alle måter de ønsker, uten at det innebærer noen forpliktelser overfor deg.

Forhandleren og deres tilknyttede selskaper vil ikke være ansvarlige for (i) tap som ikke ble forårsaket av noe brudd fra vår side, eller (ii) indirekte eller følgeskader som ikke kunne forutses av hverken deg eller oss da kontraktene for salg av produktene fra oss til deg ble opprettet.

Forhandleren kan informere deg via en online melding i tilfeller av systemvedlikehold, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller konsekvenser som oppstår som en følge av slikt systemvedlikehold.

Produktinformasjon

Alle fotografier som er brukt til å illustrere Forhandlerens Produkter og tjenester er kun til informasjon og vil muligens ikke representere produktet nøyaktig. Forhandleren skal ikke holdes ansvarlig for krav som gjelder at produktet som er mottatt ikke er identisk til produktet som vises på Nettstedet.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, er ikke Forhandleren produsenten av produktene som selges på Nettstedet. Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at Produkt-informasjonen på Nettstedet vårt er korrekt, kan den faktiske emballasjen og materialene til Produktene inneholde mer og annen informasjon enn den som vises på Nettstedet vårt. All informasjon om Produktene på Nettstedet vårt er kun til informasjon. Vi anbefaler deg at du ikke kun tar i betraktning informasjonen som er presentert på Nettstedet vårt. Les alltid etiketter, advarsler og anvisninger som leveres sammen med produktet, før bruk.

Offentlige uttalelser fra kunder

Besøkende kan legge ut anmeldelser, kommentarer og annet innhold; sende e-kort og andre kommunikasjoner; og sende inn forslag, ideer, kommentarer, spørsmål eller annen informasjon, såfremt innholdet ikke er ulovlig, uanstendig, fornærmende, truende, ærekrenkende, invaderer privatlivet, krenker åndsrettigheter, eller på annen måte er skadelig for tredjeparter eller er støtende, og som ikke består i eller inneholder programvarevirus, politiske kampanjer, kommersielle forespørsler, kjedebrev, massesendinger eller noen som helst form for "søppelpost". Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en person eller enhet, eller på annen måte mislede når det gjelder avsenderen av et kort eller av annet innhold. Vi forbeholder oss rettigheten til å fjerne eller redigere slikt innhold. Dersom du mener noe av innholdet som finnes på eller er annonsert for salg på noen av Forhandlerens Tjenester ikke oppfyller standarden beskrevet ovenfor eller at dine åndsrettigheter blir krenket av en vare eller informasjon som finnes på noen av Forhandlerens Tjenester, ber vi deg si fra til oss ved å kontakte støtteteamet vårt, så vil vi komme tilbake til deg.

Hvis du legger ut innhold eller sender inn materiale, og med mindre vi indikerer noe annet, gir du: (a) Forhandleren en ikke-eksklusiv, royalty-fri og fullstendig underlisensierbar og overførbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, skape deriverte arbeider fra, distribuere og vise slikt innhold verden over i et hvilket som helst medium; og (b) Forhandleren, deres underlisenshavere og overføringsmottakere retten til å bruke navnet du oppgir i forbindelse med slikt innhold, dersom de ønsker det. Du samtykker til at du ikke kan hevde noen ideelle rettigheter ("droit moral") under denne bestemmelsen.

Du samtykker til at rettighetene du gir ovenfor er ugjenkallelige under hele perioden for beskyttelse av dine åndsrettigheter forbundet med slikt innhold og materiell. I den grad loven tillater det samtykker du til å gi slipp på din rett til å bli identifisert som forfatter av slikt innhold og din rett til å motsette deg krenkende bearbeiding av slikt innhold. Du samtykker til å utføre alle ytterligere handlinger som er nødvendige for å gjøre alle ovennevnte rettigheter du gir til Forhandleren håndhevbare, inkludert utførelsen av gjerninger og dokumenter, på forespørsel fra oss.

Du opplyser og garanterer at du eier og på alle andre måter kontrollerer alle rettigheter til innhold du legger ut; og at – på den datoen innholdet eller materialet legges ut; (i) innholdet og materialet er sant og nøyaktig; og (ii) bruk av innholdet og materialet du skaffer ikke innebærer brudd på gjeldende poliser eller retningslinjer og ikke vil forårsake skade for noen som helst person eller enhet (inkludert at innholdet og materialet ikke er ærekrenkende). Du samtykker til holde Forhandleren skadesløs i forbindelse med alle krav fra tredjeparter mot Forhandleren som oppstår som følge av eller i forbindelse med innholdet og materialet du skaffer, unntatt i den grad slikt ansvar oppstår som følge av vår forsømmelse relatert til korrekt fjerning av innholdet når vi blir varslet om den ulovlige natur av innhold som er en følge av, er basert på eller har sin opprinnelse i innhold som du har kommunisert til oss.

Dersom du mener at noe innhold på Nettstedet eller i et produkt som er annonsert for salg på Nettstedet inneholder ærekrenkende utsagn, vennligst meld fra til Forhandleren umiddelbart.

Gjeldende lov – Kompetent jurisdiksjon

DA ENKELTE STATER ELLER JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILLEGGSSKADER, SKAL FORHANDLERENS, DERES LISENSGIVERES OG DENNES OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPERS ANSVAR I SLIKE STATER OG JURISDIKSJONER VÆRE BEGRENSET TIL DET FULLE OMFANG SOM LOVEN TILLATER.

Du samtykker til at disse Salgsbetingelsene skal anses for å ha blitt opprettet og utført i Frankrike, og at enhver tvist som følger av disse skal bli løst i henhold til fransk lov. Underlagt tvisteløsning via voldgift nedenfor, samtykker du til at ethvert krav som framlegges av deg i en rettslig prosedyre mot Forhandleren, skal påbegynnes og fortsettes eksklusivt i Frankrike som har saklig jurisdiksjon når det gjelder tvisten mellom partene, og du samtykker herved til at disse domstolene har den eksklusive jurisdiksjonen. I enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse Salgsbetingelsene, vil parten som vinner frem ha rett til å få dekket advokatgebyrer og utgifter.

Det er ingenting i disse Salgsbetingelsene som begrenser eller utelukker vårt ansvar for falske fremstillinger fra vår side eller for dødsfall eller personskade som er følge av vår uaktsomhet eller forsettlige mislighold.

Dersom noen av disse Salgsbetingelsene blir ansett som ugyldige, oppheves eller av en hvilken som helst grunn ikke kan håndheves, vil den aktuelle betingelsen bli ansett som adskilt og vil ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til noen av de resterende betingelsene.

Dersom du bryter disse Salgsbetingelsene og vi ikke går til rettslige skritt, skal vi likefullt ha rett til å benytte våre rettigheter og oppreisninger i enhver annen situasjon der du bryter disse Salgsbetingelsene.

Disse betingelsene skal gjelde i den største mulige grad som tillates ved lov. Dersom lovene i din jurisdiksjon forbyr anvendelsen av noen av eller alle bestemmelsene i denne delen alene, vil de bestemmelsene ikke gjelde for deg.

Med unntak av slik det ellers er uttrykkelig stipulert i disse Salgsbetingelsene, i det tilfelle at en bestemmelse i disse Salgsbetingelsene blir vurdert som uhåndhevbar av en domstol eller annen nemnd med kompetent jurisdiksjon, skal bestemmelsen det gjelder håndheves i den største mulige grad som tillates og de resterende bestemmelsene vil fortsette å gjelde med full kraft og effekt.

Disse Salgsbetingelsene, Forhandlerens Personvernerklæring og Medlemsprogrammenes Betingelser utgjør og inneholder den fullstendige avtalen mellom partene når det gjelder temaene nevnt her, og erstatter enhver tidligere inngått muntlig eller skriftlig avtale

Dersom du mener at dine rettigheter blir krenket, ber vi deg kontakte oss. Vi responderer raskt til alle rettighetsinnehavere og deres agenter for å kommunisere bekymringer relatert til påståtte krenkelser av rettigheter.

Ved mottakelse av din melding om krenkelse av rettigheter kan vi komme til å utføre visse handlinger, inkludert fjerning av informasjon eller av et produkt. Slike handlinger innebærer ingen innrømmelse av ansvar og gjøres uten prejudise for enhver rettighet, oppreisning eller forsvar, alle de sistnevnte kan vi likefullt utføre etter eget ubegrenset skjønn. Ved å sende inn en melding om krenkelse av rettigheter gir du dessuten Forhandleren rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, skape deriverte arbeider fra og vise dens innhold verden over i et hvilket som helst medium. Dette inkluderer videresending av din melding om krenkelse av rettigheter til partene som er involvert i leveringen av det innholdet som påstås å være krenkende. Du samtykker til holde Forhandleren skadesløs i forbindelse med alle krav fra tredjeparter mot Forhandleren som oppstår som følge av eller i forbindelse med innsendelsen av din melding om krenkelse av rettigheter.

Toll

Du samtykker til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter for import/eksport. Du samtykker til å ikke eksportere Produktet eller tillate at Kontoen din brukes av enkeltpersoner som befinner seg i et land som er underlagt en embargo eller forbud av noe slag fra Den europeiske union, USAs myndigheter eller NATO. Du opplyser og garanterer at du ikke befinner deg i, er underlagt kontroll fra, eller er statsborger eller resident i noen slike forbudte land.

Når du bestiller produkter fra Forhandleren som skal leveres utenfor Den europeiske union, kan du være pliktig til å betale skatter og avgifter som blir inndrevet så snart pakken når den oppgitte destinasjonen. Alle ekstrakostnader for tollklarering må bæres av deg – vi har ingen kontroll over disse kostnadene. Tollregler kan variere i stor grad fra land til land, så du bør kontakte ditt lokale tollkontor for ytterligere informasjon. Merk også at du blir ansett som registrert importør og må overholde alle lover og forskrifter i det landet du mottar produktene i. Ditt personvern er viktig for oss og vi ønsker å gjøre våre internasjonale kunder oppmerksomme på at leveringer på tvers av landegrenser blir åpnet og inspisert av tollmyndighetene.